IDENTYFIKACJA KONTENERÓW MOBILNYCH ZA POMOCĄ HANDHELDÓW

Identyfikacja kontenerów mobilnych jest szczególnie ważna w branży farmaceutycznej, gdyż czystość i bezpieczeństwo produkcji musi spełniać najwyższe standardy. Mobilne kontenery można identyfikować i monitorować za pomocą RFID. W ten sposób nośnik przechowuje na przykład znacznik czasu, który może zostać odczytany przez pracownika za pomocą handhelda.

Monitoring za pomocą RFID umożliwia automatyczną odmowę przyjęcia zawartości mobilnego pojemnika po jego sterylizacji lub po zakończeniu jego okresu przydatności. Możliwa jest również automatyczna ponowna sterylizacja. W ten sposób jakość produktu jest zapewniona w trakcie i po procesie bez skomplikowanego monitorowania w sposób manualny.

TWOJE KORZYŚCI

  • BL ident zapewnia jakość produktów farmaceutycznych, monitorując typ i znacznik czasu sterylizowanego pojemnika
  • Wysoka elastyczność dzięki ręcznemu pozycjonowaniu czytnika HF

  • Pojemniki można łatwo zidentyfikować za handhelda i taga

  • Znacznik można odczytać w dowolnym miejscu za pomocą urządzenia przenośnego (handhelda)

  • Tagi z serii BL

Select Country

Turck worldwide

to top