BEZSTYKOWA WERYFIKACJA PALET TRANSPORTOWYCH

Czujniki na paletach transportowych, mogą być łatwo podłączone do odpowiednich stacji przetwarzania danych za pomocą sprzęgieł indukcyjnych firmy Turck. Sprzęgła te bezstykowo transmitują dane i energię. Idąc dalej, dynamiczne parowanie urządzeń pozwala na sprzężenie części pierwotnej z wieloma częściami wtórnymi. Połączenie z koncentratorem sieciowym I/O firmy TURCK pozwala nawet na identyfikację paletki obrabianego przedmiotu, bez potrzeby instalowania dodatkowego systemu RFID. Strona pierwotna sprzęgła indukcyjnego służy jako IO-Link master i transmituje do ośmiu sygnałów przełączających przez koncentrator TBIL.

Korzyści

  • Sprzęgło indukcyjne NIC umożliwia bezstykową, a zatem nieulegającą zużyciu, transmisję energii i danych do czujników / elementów wykonawczych na nośniku obrabianego elementu (ang. WC - workpiece carrier).
  • Odpowiednia paleta jest identyfikowana w unikalny sposób przez koncentrator I/O na nośniku WC, bez potrzeby jakiejkolwiek dalszej interwencji.
  • Sprzęgło transmituje moc 12 W na wyjściu przez szczelinę powietrzną wielkości 7 mm.

  • Sprzęgła indukcyjne pozwalają na niepodlegającą zużyciu transmisję sygnałów i energii.

  • Obrabiany przedmiot jest identyfikowany przez numer koncentratora I/O znajdującego się na paletce.

  • Koncentrator sieciowy I/O, TBIL

  • Sprzęgło indukcyjne NIC

Select Country

Turck worldwide

to top