Tel.: (+48) 77 443 48 00

BEZSTYKOWA WERYFIKACJA PALET TRANSPORTOWYCH

Czujniki na paletach transportowych, mogą być łatwo podłączone do odpowiednich stacji przetwarzania danych za pomocą sprzęgieł indukcyjnych firmy Turck. Sprzęgła te bezstykowo transmitują dane i energię. Idąc dalej, dynamiczne parowanie urządzeń pozwala na sprzężenie części pierwotnej z wieloma częściami wtórnymi. Połączenie z koncentratorem sieciowym I/O firmy TURCK pozwala nawet na identyfikację paletki obrabianego przedmiotu, bez potrzeby instalowania dodatkowego systemu RFID. Strona pierwotna sprzęgła indukcyjnego służy jako IO-Link master i transmituje do ośmiu sygnałów przełączających przez koncentrator TBIL.

Korzyści

  • Sprzęgło indukcyjne NIC umożliwia bezstykową, a zatem nieulegającą zużyciu, transmisję energii i danych do czujników / elementów wykonawczych na nośniku obrabianego elementu (ang. WC - workpiece carrier).
  • Odpowiednia paleta jest identyfikowana w unikalny sposób przez koncentrator I/O na nośniku WC, bez potrzeby jakiejkolwiek dalszej interwencji.
  • Sprzęgło transmituje moc 12 W na wyjściu przez szczelinę powietrzną wielkości 7 mm.

  • Sprzęgła indukcyjne pozwalają na niepodlegającą zużyciu transmisję sygnałów i energii.

  • Obrabiany przedmiot jest identyfikowany przez numer koncentratora I/O znajdującego się na paletce.

  • Koncentrator sieciowy I/O, TBIL

  • Sprzęgło indukcyjne NIC

Select Country

Turck worldwide