Czujniki przepływu / przepływomierze

Czujniki przepływu / przepływomierze

Kontrola przepływu

Monitorowanie przepływu jest procedurą wymagającą pewnego i powtarzalnego nadzoru wartości granicznych i charakterystyk przepływu. Czujniki przepływu wykrywają krytyczne zmiany prędkości przepływu mediów płynnych i więcej...


Kontrola przepływu

Monitorowanie przepływu jest procedurą wymagającą pewnego i powtarzalnego nadzoru wartości granicznych i charakterystyk przepływu. Czujniki przepływu wykrywają krytyczne zmiany prędkości przepływu mediów płynnych i gazowych. Typowymi zastosowaniami są np.: kontrola obwodów chłodzących w aplikacjach spawalniczych, ochrona przed suchobiegiem, jak również monitorowanie przepływu w systemach klimatyzacji. Ze względu na kalorymetryczną metodę pomiarową kontrolowana jest również temperatura medium.

Pomiar prędkości przepływu

Pomiar prędkości przepływu wymaga oprócz powtarzalności również określenia odpowiedniego poziomu dokładności. Przepływomierze prowadzą ciągły i dokładny pomiar danej objętości cieczy w jednostce czasu. Są one dedykowane do aplikacji, w których zasadnicze znacznie ma stały dopływ medium oraz spójne wyniki pomiaru. W ofercie znajdują się czujniki przepływu kalorymetryczne, magneto-indukcyjne i Vortex przeznaczone dla różnych typów aplikacji. mniej...

Select Country

Turck worldwide

to top