Sprzęt

Sprzęt

Turck Cloud Solutions oferuje sprzęt odpowiedni do Twoich zastosowań. Oprócz urządzeń z automatycznie wbudowaną funkcją łączności z chmurą masz do wyboru albo urządzenia EDGE o wskaźniku IP20 do montażu w szafie sterowniczej, albo warianty więcej...


Turck Cloud Solutions oferuje sprzęt odpowiedni do Twoich zastosowań. Oprócz urządzeń z automatycznie wbudowaną funkcją łączności z chmurą masz do wyboru albo urządzenia EDGE o wskaźniku IP20 do montażu w szafie sterowniczej, albo warianty IP67 w całkowicie zamkniętych obudowach do bezpośredniego montażu na maszynie.

Bramy EDGE — zarówno z łącznością przewodową, jak i bezprzewodową (WLAN lub radia przenośne) — zapewniają elastyczne połączenie z dowolnej lokalizacji, niezależnie od istniejących połączeń internetowych.

Prezentacja na żywo: https://www.turck.de/de/cloud/tcg20/demo/start.html

Pomoc online: https://www.turck.de/de/cloud/tcg20/onlinehelp/help.html mniej...

Select Country

Turck worldwide

to top