Bezprzewodowe czujniki, oświetlenie i wskaźniki

Bezprzewodowe czujniki, oświetlenie i wskaźniki

Duża różnorodność czujników i wyświetlaczy jest szczególnie przydatna w przypadku podłączania do systemu bezprzewodowego DX80 i może być zintegrowana bezpośrednio z siecią lub połączona z bramą przez specjalny węzeł. Niektóre serie charakteryzuj więcej...


Duża różnorodność czujników i wyświetlaczy jest szczególnie przydatna w przypadku podłączania do systemu bezprzewodowego DX80 i może być zintegrowana bezpośrednio z siecią lub połączona z bramą przez specjalny węzeł. Niektóre serie charakteryzują się interfejsami szeregowymi, które komunikują się bezpośrednio z węzłem lub z siecią Modbus RTU poprzez RS485. Umożliwia to wykonywanie konserwacji prewencyjnej, monitorowanie stanu lub wdrażanie aplikacji mobilnych. mniej...

Select Country

Turck worldwide

to top