Pojemnościowe

Pojemnościowe

Czujniki pojemnościowe pracują bezkontaktowo, bez sprzężenia zwrotnego i zużycia mechanicznego. Są one bardzo czułe i przeznaczone do bezkontaktowej detekcji obiektów metalowych przewodzących i nieprzewodzących. Przeznaczone są równie więcej...


Czujniki pojemnościowe pracują bezkontaktowo, bez sprzężenia zwrotnego i zużycia mechanicznego. Są one bardzo czułe i przeznaczone do bezkontaktowej detekcji obiektów metalowych przewodzących i nieprzewodzących. Przeznaczone są również do kontroli poziomu płynów lub materiałów sypkich. Poza aplikacjami pomiaru pozycji czujniki te są stosowane do kontroli przepełnienia, wycieków oraz zabezpieczenia przez suchobiegiem pomp. mniej...

Select Country

Turck worldwide