Stop awaryjny

Stop awaryjny

Urządzenia do zatrzymywania awaryjnego umożliwiają pracownikom zatrzymanie urządzenia w sytuacji awaryjnej poprzez naciśnięcie przycisku lub pociągnięcie linki w celu uniknięcia obrażeń ciała i strat materialnych. więcej...


Urządzenia do zatrzymywania awaryjnego umożliwiają pracownikom zatrzymanie urządzenia w sytuacji awaryjnej poprzez naciśnięcie przycisku lub pociągnięcie linki w celu uniknięcia obrażeń ciała i strat materialnych. mniej...

Select Country

Turck worldwide