Ex dla serii modułów wejść/wyjść TBEN-S i TBEN-L firmy Turck umożliwia po raz pierwszy modularyzację bez stosowania szafy do strefy 0 ATEX

Zdecentralizowane rozwiązania wejść/wyjść dla obszaru Ex

Ex dla serii modułów wejść/wyjść TBEN-S i TBEN-L firmy Turck umożliwia po raz pierwszy modularyzację bez stosowania szafy do strefy 0 ATEX

Firma Turck oferuje moduły wyjść/wyjść w IP67 w postaci serii TBEN-S i TBEN-L do użytku w Strefie 2 stając się  tym samym pierwszym dostawcą, który umożliwia zdecentralizowane rozwiązania automatyki bez potrzeby stosowania szaf z dopuszczeniem ATEX i IEC Ex. W ten sposób znacznie zredukowany zostaje wymagany zakres prac mechanicznych oraz czas potrzebny na okablowanie i uruchomienie. W połączeniu z urządzeniami z serii interfejsów IMC o stopniu ochrony IP67 możliwe jest nawet wykonanie bezszafkowego połączenia sygnałów iskrobezpiecznych ze strefy 0 lub 1.

Kompletny system IIoT do strefy 2

Użytkownicy mogą również wdrażać rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa, RFID, IO-Link, PLC lub rozwiązania chmurowe bezpośrednio w strefie 2, ponieważ praktycznie cały asortyment z zakresu Turck IIoT jest dostępny we wcześniej wymienionych seriach.

Korzyści

 • Zwiększona elastyczność dzięki zdecentralizowanej automatyzacji w Strefie 2
 • Szybsze uruchamianie maszyn w strefie 2 dzięki zintegrowanej funkcji kontrolera logicznego w module
 • Zwiększona dostępność systemu dzięki zintegrowanej funkcji monitorowaniu stanu
 • Oszczędność czasu dzięki wydajnemu okablowaniu i instalacji bez szafek

Użytkownicy muszą zainstalować obudowy ochronne TBSG-L, TBSG-S lub IMC-SG podczas wdrażania rozwiązań wejść/wyjść w Strefie 2. Zapewniają one ochronę przed wstrząsami i iskrami spowodowanymi przypadkowym usunięciem kabli. Aplikacje wymagające aprobaty FM mogą być również obsługiwane bez obudów. Zakres zastosowań ze strefami Ex obejmuje zarówno zakłady lakiernicze, rozlewnicze, farmaceutyczne, jak również przemysł spożywczy czy przetwórstwo drewna.

Bezpośrednia kontrola w strefie

Oprogramowanie logiczne ARGEE na modułach wejść/wyjść umożliwia wdrażanie autonomicznych aplikacji bezpośrednio w strefie 2. Jest to szczególnie przydatne w przypadku aplikacji typu retrofit, ponieważ istniejące systemy sterowania nie wymaga zewnętrznej ingerencji. Monitorowanie stanu i analizę danych za pośrednictwem systemów w chmurze można teraz również wdrożyć ze strefy 2 bez konieczności stosowania szafy sterowniczej.


BRANŻE

 • Pharmaceutical industry
 • Machine and plant building
  • Mixing and bottling
  • Painting plants
  • Cleaning with solvents
  • Pigging

KLUCZOWE FUNKCJE

 • IP67/IP69K
 • Możliwość zastosowania w aplikacjach z oddzaiływaniem temperatury -25 oC oraz -60 oC w strefie 2
 • FM klasa 1, dział 2, IECEx ATEX, strefa 2/22 (wymagane obudowy ochronne)
 • Sygnały iskrobezpieczne i sygnały Namur

Select Country

Turck worldwide

to top