Redesign modułu IMX12-CCM gwarantuje większą intuicyjność i kompatybilność

Monitoring warunków klimatycznych w szafkach sterowniczych z IMX12-CCM

Nowa, przeprojektowana wersja modułu IMX12-CCM upraszcza uruchomienie i rozszerza zakres zastosowań także o szafki obiektowe z wyspami I/O

Turck dokonał redesign'u modułów IMX12-CCM do kontroli warunków w szafach sterowniczych i szafkach obiektowych. Urządzenie można teraz intuicyjnie ustawiać za pomocą przycisków zamiast dotychczas stosowanych sensorów optycznych. Rozszerzono zakres temperatur pracy do 70 C co umożliwia ich stosowanie np. w szafkach obiektowych ze stacjami I/O, które instalowane są na obiekcie, często w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła lub wystawione na bezpośrednią ekspozycję światła słonecznego. Zwiększono także kompatybilność modułu z popularnymi, dostępnymi na rynku separatorami iskrobezpiecznymi koniecznymi do zasilenia modułu IMX12-CCM w przypadku jego instalacji w strefie Ex.

Twoje korzyści

 • Szybkie uruchomienie poprzez przyciski na urządzeniu
 • Rozszerzony zakres temperatur pracy pozwalający na stosowanie w zdalnych szafkach I/O
 • Podniesienie bezpieczeństwa oraz zwiększenie dostępności instalacji dzięki monitorowaniu warunków w szafach sterowniczych

Oprócz przeprojektowanego IMX12-CCM, Turck oferuje również inne moduły pozwalające realizować różne scenariusze monitorowania warunków klimatycznych w różnych segmentach przemysłu. Użytkownicy korzystający z własnego oprogramowania do monitorowania stanu ich szaf wybierają IMX-CCM40 lub IMX-CCM50 z platformą Linux, dające elastyczność w dopasowaniu do specyficznych wymagań systemu czy klienta. Turck oferuje także IMX-CCM60 z preinstalowaną platformą oprogramowania SIINEOS dla klientów poszukujących platformy monitorowania stanu, którą można parametryzować bez znajomości programowania. SIINEOS to szeroki wybór gotowych aplikacji, z którymi można zintegrować wbudowane interfejsy i czujniki, a także wszystkie przemysłowe sieci i protokoły.

 


SEKTORY PRZEMYSŁU

 • Chemiczny 
 • Spożywczy
 • Instalacje wodorowe 
 • Inne w tym także te w obszarach zagrożenia wybuchem

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY I FUNKCJE

 • Zakres temperatur  -25 … +70 °C 
 • Trzy wbudowane sensory oraz jeden styk kontaktronowy
 • Opcja podłączenia sygnału Power Good lub styku alarmowego
 • Interfejs HART

 

Select Country

Turck worldwide

to top