Połączenie czujnika wilgotności i temperatury powietrza Turck zapewnia skuteczne monitorowanie stanu

Czujnik monitorowania stanu temperatury I wilgotności powietrza

Czujnik wilgotności powietrza do monitorowania stanu w IIoT oraz do zastosowania w aplikacjach z wykorzystaniem chmury

Turck oferuje swój pierwszy połączony czujnik wilgotności powietrza/ temperatury  do wydajnego monitorowania stanu w terenie lub w zastosowaniach IIoT; bardzo łatwa integracja dzięki interfejsowi IO-Link. Połączenie dwóch zmierzonych zmiennych wilgotności i temperatury powietrza w jednym urządzeniu sprawia, że CMTH-M12 idealnie nadaje się do stosowania w systemach monitorowania stanu maszyn i zakładów lub do monitorowania warunków klimatycznych w halach produkcyjnych i magazynach w wielu sektorach - od przemysłu motoryzacyjnego, przez przemysł półprzewodników i spożywczy, aż po rolnictwo.

TWOJE KORZYŚCI

  • Ciągłe zapewnienie jakości poprzez monitorowanie ważnych zmiennych otoczenia    
  • Opłacalność dzięki integracji dwóch zmierzonych zmiennych w jednym urządzeniu

IO-Link ułatwia konfigurację

Czujnik dostarcza informacje o temperaturze i wilgotności powietrza jako ciągłą wartość procesu za pośrednictwem cyklicznych danych procesu IO-Link. Dostępne są dwa dopuszczalne zakresy wartości, z których każdy ma wartość minimalną i maksymalną. Sygnał ostrzegawczy występuje w przypadku wartości poza zakresem. Dwukierunkowy interfejs IO-Link może być również używany do przesyłania cyklicznych danych użytkownika, a także komunikatów ostrzegawczych i stanu, takich jak liczba godzin pracy. Alternatywne są również konwencjonalne wyjścia przełączające.

Zdecentralizowane rozwiązania do monitorowania stanu

W połączeniu z wieloprotokołowymi urządzeniami I/O firmy Turck dane użytkownika i dane analityczne mogą być przesyłane za pośrednictwem oddzielnych protokołów Ethernet. Podczas gdy moduły I/O przesyłają dane użytkownika do sterownika wyższego poziomu za pośrednictwem Ethernet/IP lub Profinet, Modbus/TCP może być używany jako równoległy kanał do analizy danych. Informacje te mogą być również dostępne dla urządzeń mobilnych na całym świecie za pośrednictwem m.in. systemów chmurowych.


Zastosowanie

  • Przemysł motoryzacyjny
  • Logistyka
  • Przemysł półprzewodnikowy
  • Przemysł spożywczy

KLUCZOWE FUNKCJE

  • IO-Link ułatwia dostęp do danych i rozwiązania do aplikacji z chmurą
  • Tryb SIO wskazuje naruszenia wartości granicznej, przełączając sygnały na konwencjonalne I/O
  • Równoległy dostęp do dodatkowych informacji dzięki wieloprotokołowym urządzeniom I/O firmy Turck
  • Klasa ochrony IP67

Select Country

Turck worldwide

to top