Najnowszy system monitoringu szaf sterowniczych IMX12-CCM firmy Turck.

EFEKTYWNY MONITORING SZAF STEROWNICZYCH

12/15 – Najnowszy system monitoringu szaf sterowniczych IMX12-CCM firmy Turck, w sposób ciągły monitoruje odpowiednie parametry środowiskowe wewnątrz szaf sterowniczych.

Mülheim, 8 Czerwca, 2015

Na targach w Achema firma Turck zaprezetowała moduł IMX12-CCM (Cabinet Condition Monitoring - monitoring warunków środowiskowych w szafkach sterowniczych). Zabezpieczenie szafki sterowniczej jest nowym wielofunkcyjnym urządzeniem, które może być instalowane i także dołączane do wyposażenia praktycznie w każdej szafie sterowniczej w celu ciągłego monitorowania aktualnych warunków wewnątrz. Urządzenie montowane na szynie DIN za pomocą sygnału dwustanowego przesyła informację do układu sterowania o wszelkich nieprawidłowości dotyczących zamknięcia drzwi lub przekroczenia wartości granicznych temperatury i wilgotności wewnątrz szafy.

IMX12-CCM o szerokości 12 mm posiada iskrobezpieczne obwody wejściowe, co pozwala na używanie go także w strefach zagrożenia wybuchem. Prosty proces samouczenia jest realizowany bezpośrednio w urządzeniu, bez konieczności użycia komputera lub jakichkolwiek innych narzędzi. Dla celów dodatkowej diagnostyki, takiej jak odczyt wartości bezwzględnych mierzonych wielkości, wyposażony jest w standardowy interfejs HART.

Poza modułem monitorującym firma Turck oferuje także czujniki, które monitorują aktualny stan otoczenia: czujnik temperatury, czujnik wilgotności bezwzględnej i czujnik triangulacyjny. Ostatni z tych czujników mierzy odległość do pokrywy lub drzwi i w ten sposób monitoruje ich poprawne zamknięcie. W celu wykrywania problemów z wilgotnością IMX18-CCM monitoruje trendy długoterminowe i porównuje je z zapisanym w procesie samouczenia bezpiecznymi wartościami. W przypadku przekroczenia wartości granicznych wysyłany jest sygnał do układu sterowania (poprzez styk bezpotencjałowy).

Podstawowa wersja IMX12-CCM będzie dostępna na początku 2016 roku. W następnej kolejności pojawi się kolejna wersja, która poza zintegrowanymi czujnikami, będzie oferowała możliwość podłączenia czujników zewnętrznych i zintegrowania ich w systemach monitoringu. Przyszłościowo planowany jest pomiar dodatkowych parametrów, takich jak wibracje i drgania.

Najnowszy system monitoringu szaf sterowniczych IMX12-CCM firmy Turck.

Select Country

Turck worldwide