Your Global Automation Partner

MODUŁY INTELIGENTNEGO PRZEPŁYWU MATERIAŁÓW

Rozwiązania IP67 firmy Turck umożliwiają sterowanie systemami intralogistycznymi bezpośrednio na obiekcie i są podstawą gotowości zakładu do aktualizacji

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Modułowa intralogistyka ze zdecentralizowanymi rozwiązaniami automatyzacji

Cyfryzacja, sztuczna inteligencja i oczywiście rozwój handlu elektronicznego są motywacją do nowatorskich innowacji w logistyce wewnętrznej. W pełni zautomatyzowane systemy zarządzania transportem dostarczają materiały do miejsca docelowego w sposób autonomiczny i wydajny - niezależnie od tego, czy są używane w zastosowaniach związanych z produkcją, kompletacją czy wysyłką. Umożliwiają to moduły maszynowe ze zdecentralizowaną logiką sterowania. Przenosząc wymaganą inteligencję bezpośrednio do środowiska systemu przenośników, umożliwiają ulepszenia, takie jak znaczne skrócenie czasu wprowadzania nowych zakładów na rynek.

Zasada modułowa zamiast statycznych linii

Kompaktowe kontrolery brzegowe firmy Turck o stopniu ochrony IP67 lub moduły we/wy umożliwiają zdecentralizowane sterowanie procesami logistycznymi w zakładzie. W razie potrzeby autonomiczne moduły mogą nadal komunikować się z głównym systemem sterowania dzięki zastosowaniu wieloprotokołowego Ethernetu przez Profinet, Ethernet / IP lub Modbus TCP

Sterownik maszyny/edge - kompleksowe zadania sterowania
Zdecentralizowane sterowanie zamiast zarządzania odgórnego: w inteligentnym systemie przenośników, który składa się z autonomicznych modułów transportowych, sterowniki Turck TBEN-L-PLC Codesys-3 koordynują każdy podsystem. Moduły są połączone przez Ethernet UDP i działają z wykorzystaniem inteligencji. Dzięki szerokiej gamie interfejsów kompaktowy sterownik PLC można zintegrować z różnymi sieciami jako nadrzędny lub podrzędny. Jako kontroler brzegowy, PLC może wstępnie przetwarzać dane i selektywnie przesyłać je do systemów wyższego poziomu, takich jak MES, ERP lub chmura, umożliwiając w ten sposób skuteczne monitorowanie stanu na urządzeniach mobilnych.

Inteligentny moduł I/O - niezależne przetwarzanie
Darmowy interfejs programowania ARGEE umożliwia użytkownikom wykorzystanie pełnego potencjału standardowych modułów Fieldbus firmy Turck, a tym samym przetwarzanie małych i średnich zadań sterowania. Na przykład, gdy jest używany na przenośniku rolkowym, moduł I/O może sterować interakcją między czujnikiem fotoelektrycznym a ruchem rolki. Taki układ pomaga użytkownikom zapobiegać uszkodzeniu transportowanych materiałów przez silne uderzenia. W razie potrzeby dane mogą przepływać bezpośrednio do MES bez pokonywania dodatkowej drogi przez sterownik PLC wyższego poziomu, na przykład przez Modbus TCP.

Hybrydowy moduł bezpieczeństwa - niezależne funkcje bezpieczeństwemNawet funkcjami bezpieczeństwa można sterować za pomocą modułów we/wy bezpieczeństwa umieszczonych w bezpośrednim sąsiedztwie strefy niebezpiecznej. Zdecentralizowane przetwarzanie sygnału pozwala na krótsze czasy cykli, aby osiągnąć potencjalnie wyższą prędkość przenośnika. Ponadto funkcje bezpieczeństwa w nienaruszonych częściach instalacji są zachowane, gdy wystąpią nieplanowane zdarzenia, takie jak przerwanie kabla. Użytkownicy konfigurują funkcje bezpieczeństwa modułów we / wy bezpieczeństwa za pomocą wszechstronnego konfiguratora bezpieczeństwa firmy Turck.

Webinar – How to Control Variable Conveyor Systems in the Field

Modularity is already common practice in many intralogistic systems, with advantages regarding layout changes, commissioning and process speed. If you want to learn more about the success factors of exciting applications, you can now listen to a recording of our webinar "Modular intralogistics, decentralized control", which Turck expert Aurel Buda, Director Product Management Factory Automation Systems, held on October 28, 2020.

Korzyści dzięki modułowej automatyzacji

Krótki czas wprowadzenia na rynek

 • Szybka dostawa
 • Wcześniejszy test modułu maszyny w trybie offline
 • Ponowne wykorzystanie istniejących modułów
 • Szybka reakcja na nowe wymagania

Szybkie uruchomienie

 • Proste okablowanie dzięki komponentom IP67 i szybkozłączom
 • Skrócony czas instalacji dzięki wcześniejszym testom
 • Elastyczne połączenie modułów maszyn

Niskie koszty

 • Zmniejszone wymagania sprzętowe, szafy sterownicze lub sterowniki nie są wymagane
 • Niższe koszty okablowania dzięki systemom I/O w IP67 używanym bezpośrednio w terenie
 • Zredukowane koszty pracy podczas uruchamiania
 • Zredukowanie niezbędnych możliwości kontrolnych dzięki przetwarzaniu większej ilości danych przy mniejszej liczbie adresów IP

Wysoka wydajność

 • Zmniejszone obciążenie kontolera 
 • Zredukowana wymiana danych z centralnym sterownikiem PLC umożliwia krótsze czasy cykli i większą prędkość procesu
 • Większa zdolność do obliczeń logicznych ze względu na zmniejszoną liczbę połączeń sieciowych

Whitepaper: Modular Plant Designs with Decentralized Automation

Learn more about the importance of decentralized machine units, communication standards and the right hardware and software solutions for designing modular systems

Maszyny modułowe

Modułowa budowa maszyn polega na podzieleniu skomplikowanych maszyn na poszczególne segmenty i outsourcingu funkcji sterowania w terenie. Dowiedz się więcej o technologii stojącej za rozwiązaniami, odkryj korzyści i znajdź odpowiedni produkt do swojej aplikacji.

Bezpieczeństwo maszyn

Koncepcja automatyzacji jest w pełni modułowa tylko wtedy, gdy uwzględnia również bezpieczeństwo w obszarach zakładu o zwiększonym potencjale zagrożeń. Firma Turck oferuje duży wybór kontrolerów i wyłączników bezpieczeństwa, a także odpowiednie rozwiązania dla zdecentralizowanych koncepcji.

Blok po bloku - modułowa intralogistyka w praktyce

Zapoznaj się z przykładami zastosowań intralogistycznych i odkryj samodzielnie korzyści płynące z projektowania instalacji modułowych 

SAMOBIEŻNE WÓZKI 4.0

Sterowniki PLC IP67 umożliwiają producentom samochodów wdrożenie elastycznego przepływu materiałów do produkcji akumulatorów

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

STEROWNIKI PLC IP67 KONTROLUJĄCE TRANSPORT W CHŁODNIACH

Kompaktowe sterowniki umożliwiają zdecentralizowane sterowanie modułami przenośników w temperaturach do -25 ° C

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

KOMPAKTOWE MODUŁY WEJŚĆ/WYJŚĆ STERUJĄ SEGMENTAMI PRZENOŚNIKA ROLKOWEGO

Moduły I/O ze zintegrowaną logiką przyspieszają procesy przenośników rolkowych

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

ZDECENTRALIZOWANE STEROWANIE MUTINGIEM ELEKTROCZUŁEGO SPRZĘTU

Moduł bezpieczeństwa I / O gwarantuje zdecentralizowaną funkcjonalność bezpieczeństwa w systemie czyszczenia

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Odpowiednie rozwiązanie produktowe dla Twojej aplikacji

Kompaktowy kontroler Edge w IP67 z Codesys

Skorzystaj z szerokiej gamy interfejsów  TBEN-PLC. Sterowniki PLC z Codesys są szczególnie odpowiednie dla maszyn modułowych, ponieważ oprogramowanie sterujące umożliwia połączenie różnych podsystemów i wzbogacenie ich o inteligentne funkcje.

Moduły I/O z funkcją sterowania logicznego

Moduły I/O firmy Turck z wieloprotokołową siecią Ethernet są fabrycznie wyposażone w funkcję sterowania logicznego. Funkcje sterujące są zaimplementowane w module i wykonywane za pomocą interfejsu ARGEE opartego na HTML5 lub JavaScript. Wszystko, od prostych zadań konfiguracyjnych po złożone programowanie, można wykonać bez dodatkowych kosztów.

Moduły bezpieczeństwa ze zintegrowanym kontrolerem bezpieczeństwa

Moduły I/O w klasie ochrony IP67 umożliwiają realizację funkcji bezpieczeństwa bez szaf sterowniczych. Zintegrowany sterownik bezpieczeństwa może być użyty do konfiguracji modułów I/O za pośrednictwem komputera PC. Aplikacje bezpieczeństwa można testować w trybie offline i sterować zdecentralizowanym podczas pracy na żywo.

Produkty IO-Link

Portfolio IO-Link firmy Turck jest imponująco obszerne. Jako pełny dostawca zarówno urządzenia, jak i master, Turck gwarantuje łatwą integrację urządzeń IO-Link ze środowiskiem sterowania.

Programowalne HMI

Jeśli użytkownicy potrzebują czegoś więcej niż tylko funkcji sterowania i potrzebują wizualizacji informacji bezpośrednio na maszynie oraz poleceń, które należy wprowadzić, panele operatorskie HMI są idealnym rozwiązaniem. Serie TX100, 500 i 700 oferują liczne interfejsy. Licencje na oprogramowanie do wizualizacji nie wiążą się z żadnymi dodatkowymi kosztami.

Zmniejszona liczba adresów IP dzięki Beep

Protokół rozszerzenia Ethernet Backplane firmy Turck - lub w skrócie BEEP - łączy sieci z maksymalnie 33 modułami TBEN (1 master, 32 slave) i do 480 bajtów danych do PLC za pośrednictwem pojedynczego adresu IP w Profinet, EtherNet / IP i Modbus TCP sieci.

Porozmawiaj z nami o swoim projekcie

Czy chciałbyś dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach automatyzacyjnych dla intralogistyki? Skontaktuj się z naszym ekspertem

Błażej Maćkowski

Menadżer Branżowy - Przemysł Opakowaniowy

Wybierz pozdrowienie

Wpisz swoje imię

Wpisz swoje nazwisko

Wpisz nazwę swojej firmy

Wprowadź swoje miasto

Wprowadź swój kraj

Wpisz swój adres e-mail

Wpisz swój numer telefonu

Przeczytaj politykę prywatności i zaznacz pole wyboru

* wymagane

#DigitalInnovationPark

Cyfrowe projektowanie procesów przemysłowych, zdecentralizowane kontrolowanie aplikacji zgodnie z wymaganiami i udostępnianie odpowiednich danych to kluczowe tematy w naszych regularnych aktualizacjach parku innowacji cyfrowych.

Poznaj najnowsze innowacje firmy Turck dla Przemysłu 4.0 i IIoT.

to top