Your Global Automation Partner

IDEALNE WARUNKI DLA SYSTEMÓW O WYSOKIEJ DOSTĘPNOŚCI

Miej stały nadzór nad stanem maszyny i instalacji – w dowolnym miejscu i czasie

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Monitorowanie stanu — wybiegająca w przyszłość strategia dla Twojej nowej fabryki

W jaki sposób inteligentne utrzymanie ruchu pozwala wykryć usterki, zanim będzie za późno? Dzięki wykorzystaniu wstępnie przetworzonych, swoiście przesłanych danych o stanie — bez konieczności kosztownej rozbudowy infrastruktury. Umożliwiają to rozwiązania do monitorowania stanu firmy Turck dla inwestycji realizowanych od podstaw (tzw. greenfield), w tym m.in. wieloprotokołowy Ethernet, ARGEE i IO-Link, czy też monitory stanu szaf i usługi w chmurze.

Dostępność jest kluczowym czynnikiem w ogólnej efektywności zakładów. Jeśli maszyny stoją bezczynnie z powodu awarii, powoduje to nieplanowane przerwy w produkcji, a tym samym prowadzi do strat. Aby temu zapobiec, konserwacja w dobie Przemysłu 4.0 wykorzystuje stały dostęp do danych z czujników. Zaleta: anomalie spowodowane błędami pełzającymi lub zużyciem są wykrywane szybciej. Dzieje się tak, ponieważ alarm dociera bezpośrednio do odpowiedzialnego pracownika lub dane o stanie są już uwzględnione w konserwacji predykcyjnej. Oznacza to, że dodatkowe koszty związane z czynnościami konserwacyjnymi, których można uniknąć, należą do przeszłości, podobnie jak duże ilości niejasnych danych.

Dobry powód – wydajne i przyszłościowe

Otwarte systemy z jednego źródła

Od czujnika do chmury: Wdróż cały system kontroli i monitorowania stanu za pomocą rozwiązań sprzętowych i programowych firmy Turck. Dzięki tylko jednemu punktowi kontaktu, planiści instalacji nie tylko oszczędzają czas, ale także korzystają z doskonale skoordynowanych komponentów. A co jeśli chcesz zintegrować urządzenia innych producentów lub przesłać dane do własnej chmury? Nie martw się! Otwarte interfejsy gwarantują niezmiennie wysoką elastyczność systemu.

Jedna infrastruktura, dwa strumienie danych

Monitorowanie stanu jest ważne dla dostępności maszyn, ale nie powinno ograniczać transmisji danych ani prowadzić do kosztownych rozszerzeń. Odpowiedzią firmy Turck jest tutaj równoległe wysyłanie zapytań o dane dotyczące procesu i stanu za pośrednictwem tej samej linii. Dzięki wieloprotokołowej sieci Ethernet informacje o stanie można wprowadzać oddzielnie do systemu monitorowania. Co więcej, inteligentne przetwarzanie wstępne zmniejsza dane w taki sposób, że sieci nie są niepotrzebnie przeciążane.

Od sygnału czujnika do cyfrowego planu utrzymania w ruchu

Nietypowe wibracje w silniku? Wysoka temperatura w urządzeniu na obiekcie? Piana w zbiorniku? Ryzyko, że wymienne narzędzia osiągną maksymalną liczbę godzin pracy?

Gdy tylko informacja o stanie dotrze do IIoT z czujnika w ukierunkowany sposób, zapytanie o stan staje się cyfrową wartością dodaną. Dowiedz się więcej o wszechstronnych rozwiązaniach systemowych firmy Turck dla nowych zakładów — niezależnie od tego, czy chcesz zbierać dane bezpośrednio na maszynie (IP67), czy w szafie sterowniczej (IP20).

Wykorzystaj dodatkowe informacje

Do monitorowania wartości kluczowych zwykle nie jest wymagany oddzielny czujnik do zadań monitorowania stanu. Zamiast tego urządzenia IO-Link dostarczają zarówno dane procesowe, jak i acykliczne dane urządzenia, tj. parametry lub diagnostykę. Jednak standardowy czujnik może również dostarczyć ważnych dodatkowych informacji za pomocą odpowiedniej stacji fieldbus. Środowisko programistyczne ARGEE umożliwia łatwe przechowywanie stanów i działań — od prostych do złożonych — w blokowych modułach WE/WY IP67 firmy Turck.

Bezpośrednia droga do IIoT

Sprzęt I/O firmy Turck z obsługą Ethernetu obsługuje trzy protokoły: Profinet, EtherNet/IP i Modbus TCP. Dzięki tej „wielojęzyczności” systemy I/O lub moduły blokowe mogą przesyłać wstępnie przetworzone dane o stanie do sterownika brzegowego za pomocą dedykowanego protokołu – wszystko bez zakłócania komunikacji danych procesowych do sterownika. Stamtąd, w zależności od wymagań monitorowania, przepływ informacji prowadzi albo do systemu sterowania procesem, albo do chmury, na przykład za pośrednictwem OPC UA lub MQTT.

Szafa sterownicza w zasięgu wzroku

Wzrost temperatury, wysoka wilgotność i niewłaściwie zamknięte drzwi to tylko trzy przykłady przyczyn zagrożeń dla szaf sterowniczych i ich elementów —niektóre są bardzo wrażliwe. Użytkownicy z kompaktowymi monitorami stanu szaf, które kontrolują ważne wartości za pomocą czujników wewnętrznych lub zewnętrznych, nie ryzykują. IM18-CCM firmy Turck wysyła nawet te dane do systemu informatycznego przez Ethernet.

Webinar: Wysoka wydajność instalacji dzięki inteligentnemu monitorowaniu stanu

Chcesz wzbogacić zawartość informacyjną danych z czujników? Chcesz wiedzieć, jak zdigitalizować konserwację za pomocą efektywnej komunikacji? W takim razie obejrzyj nasze nagranie z webinaru na temat „Monitoring stanu w nowych zakładach” z 1. grudnia.

Korzystając z  praktycznych, z sukcesem wdrożonych aplikacji, ekspert Turck, Aurel Buda, manager ds. zarządzania produktami w systemach automatyki przemysłowej, zademonstrował możliwości inteligentnego monitorowania stanu.

Wczoraj na desce kreślarskiej — dziś w praktyce

Niezależnie od tego, czy jest to zdalna konserwacja jako model biznesowy, czy sterowanie silnikiem z równoległym monitorowaniem drgań, monitorowanie stanu obejmuje zarówno małe rozwiązania lokalne, jak i złożone systemy chmurowe.

ZABEZPIECZENIE SZAFY STEROWNICZEJ

IM18-CCM niezawodnie chroni przed nieautoryzowanym dostępem i przegrzaniem

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

ZDALNE ZAPYTANIE PRZEZ ROZWIĄZANIA W CHMURZE

W ramach obsługi na całym świecie Velco polega na zdalnej konserwacji za pośrednictwem komputera lub smartfona

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

STEROWANIE SILNIKIEM Z RÓWNOLEGŁYM MONITOROWANIEM

Moduł we/wy przesyła dane sterowania oraz informacje z czujnika drgań

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Kompleksowy dostawca: Inteligentne rozwiązania dla Twojego systemu monitorowania stanu

Znajdź odpowiednie komponenty do całościowego monitorowania stanu — od czujnika, przez przetwarzanie danych, po wizualizację

Kontroler brzegowy z Codesys

Steruj małymi i średnimi aplikacjami i przesyłaj wstępnie przetworzone dane do SCADA, MES lub chmur — za pomocą kompaktowych sterowników PLC i bramek Ethernet o stopniu ochrony IP67 i IP20. Obsługa wielu protokołów i programowanie przez CODESYS.

Moduły I/O z funkcją sterowania logicznego

Wszystkie moduły I/O z wieloprotokołowym Ethernetem firmy Turck mają możliwość nie tylko używania sterowania logicznego, ale także wysyłania zapytań i wstępnego przetwarzania danych z czujników. Użyj interfejsu ARGEE opartego na HTML5 lub JavaScript.

Produkty IO-Link

Jako dostawca danych procesowych i urządzeń, IO-Link jest ważnym prekursorem monitorowania stanu. Jako pełny dostawca zarówno urządzenia, jak i mastera, Turck gwarantuje łatwą integrację urządzeń IO-Link ze środowiskiem sterowania.

Rozwiązania chmurowe

Zoptymalizowane do użytku przemysłowego rozwiązanie chmurowe firmy Turck oferuje usługi specyficzne dla danego zastosowania. Alternatywnie dane można przenieść do innych chmur, takich jak MS Azure czy AWS. Znajdź bramki z szyfrowaną komunikacją i dowiedz się więcej o elastycznym monitorowaniu.

Monitor stanu szafy

Za pomocą trzech wbudowanych czujników, wąskie moduły monitorowania szaf Turck o szerokości 12 mm lub 18 mm kontrolują temperaturę, wilgotność i odległość od drzwi. IM18-CCM z otwartą platformą Linux umożliwia również podłączenie zewnętrznych czujników i przesyłanie zmierzonych wartości do systemu IT przez Ethernet.

HMI

Urządzenia HMI są używane, jeśli oprócz sterownika i komend, informacje o stanie mają być również wizualizowane bezpośrednio na maszynie. Serie TX100, 500 i 700 oferują nie tylko szeroką gamę interfejsów, ale są również wyposażone w funkcje PLC.

Kluczowe technologie i korzyści

Pogłęb swoją wiedzę na temat monitorowania stanu maszyn i urządzeń. Które technologie upraszczają proces zapytań o dane z czujników — i co oznacza cyfrowy cień w kontekście Przemysłu 4.0?

Modernizacja istniejących instalacji

Modernizacja nakłada szczególne wymagania na monitorowanie stanu, ale ogólnie rzecz biorąc, istniejące systemy powinny pozostać nienaruszone. Aby zapewnić łatwy dostęp do trudno dostępnych punktów pomiarowych na maszynach, rozwiązanie firmy Turck oferuje również połączenia bezprzewodowe i autonomiczne procesy.

Opowiedz nam o swoim projekcie

Do ambitnego projektu potrzebujesz odpowiedniego partnera. Skontaktuj się z naszymi ekspertami i uzyskaj spersonalizowane porady dotyczące monitorowania stanu. Czekamy na kontakt!

Aurel Buda

Manager ds. zarządzania produktami w systemach automatyki przemysłowej

Wybierz pozdrowienie

Wpisz swoje imię

Wpisz swoje nazwisko

Wpisz nazwę swojej firmy

Wprowadź swoje miasto

Wprowadź swój kraj

Wpisz swój adres e-mail

Wpisz swój numer telefonu

Przeczytaj politykę prywatności i zaznacz pole wyboru

* wymagane

#DigitalInnovationPark

Cyfrowe projektowanie procesów przemysłowych, zdecentralizowane kontrolowanie aplikacji zgodnie z wymaganiami i udostępnianie odpowiednich danych to kluczowe tematy w naszych regularnych aktualizacjach parku innowacji cyfrowych.

Poznaj najnowsze innowacje firmy Turck dla Przemysłu 4.0 i IIoT.

to top