Your Global Automation Partner

INTELIGENTNA MODERNIZACJA: ZAKTUALIZUJ SWOJE PROCESY UTRZYMANIA RUCHU

Indywidualne rozwiązania do monitorowania stanu z wykorzystaniem precyzyjnych czujników i bezpiecznych sieci bezprzewodowych

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Monitorowanie stanu w istniejących systemach

Czy silniki pomp hydraulicznych są sprawne? Czy Twoja maszyna CNC wymaga uzupełnienia smarem chłodzącym? Czy w Twoim magazynie jest obecnie odpowiednia temperatura? Teraz możesz uzyskać dostęp do tych informacji z dowolnego miejsca w dowolnym czasie. Stojąca za tym wysokowydajna technologia jest szybka i łatwa do zastosowania w istniejących systemach oraz nie zakłóca pracy zakładu.

Aktywator predykcyjnego utrzymania ruchu

Zamiast reagować na awarię na późniejszym etapie lub regularnie serwisować podzespoły, personel utrzymania ruchu może teraz stale żądać informacji o stanie maszyn. Dzięki skutecznemu monitorowaniu stwarzasz warunki do działań predykcyjnych. Od monitorowania w czasie rzeczywistym po proaktywne utrzymanie w ruchu.

Niezależne systemy oszczędzają zasoby

Unowocześniające rozwiązanie firmy Turck może być stosowane nawet w zakładach przemysłowych, które nie obsługują jeszcze w pełni monitorowania stanu opartego na czujnikach. Możesz łatwo monitorować stan swoich maszyn w niezależnym systemie i wysyłać dane bezprzewodowo za pośrednictwem szyfrowanej sieci bezprzewodowej, jeśli jest to wymagane. Wszystkie niezbędne urządzenia są łatwe w instalacji i konfiguracji.

Jak można wykorzystać te dane o stanie?

Krótka odpowiedź: na różne sposoby. Sprzężenie progów alarmowych z kolumnami sygnalizacyjnymi, wyświetlanie zebranych danych o maszynach na centralnym HMI lub w chmurze, automatyczne otrzymywanie informacji o nieprawidłowościach poprzez SMS lub przesyłanie wartości do własnego środowiska automatyki firmy.

Dowiedz się więcej o przyjaznej dla użytkownika koncepcji monitorowania stanu istniejących systemów.

Elastyczny rozwój obiektów typu brownfield

Szybka modernizacja

Czujniki bezprzewodowe można łatwo zainstalować na obiekcie, często przy użyciu uchwytu magnetycznego. W razie potrzeby urządzenia w systemie bezprzewodowym DX80 mogą być również zasilane z baterii. Nie tylko skraca to czas potrzebny na instalację, ale także umożliwia operatorom umieszczanie czujników i modułów transmisyjnych w trudno dostępnych miejscach.

Systemy autonomiczne

Modernizacja bez ingerencji w bieżące procesy: system monitorowania stanu łączy technologię czujników, transmisję bezprzewodową i analizę danych i działa autonomicznie bez wpływu na operacje w zakładzie. W razie potrzeby możesz również przenieść wartości do własnego środowiska automatyki i tam je przeglądać.

Od sygnału czujnika do koordynowania utrzymania ruchu

Chcesz lokalnie analizować odczyty maszyn lub wysyłać je do urządzeń końcowych z chmury? Możesz — dzięki czujnikom i technologii bezprzewodowej do monitorowania stanu

Używaj danych lokalnie

W środowisku maszyn czujniki monitorują różne parametry, takie jak wibracje, temperatura i wilgotność. Za pomocą ultradźwięków mogą nawet wykryć poziom napełnienia. Moduły transmisyjne autorskiego systemu bezprzewodowego DX80 wysyłają te dane do powiązanej bramki. Dzięki połączeniu z jednostką sterującą TX700 HMI inżynierowie utrzymania ruchu mogą przeglądać wszystkie dane o stanie w jednym miejscu.

Połączenie Ethernet z siecią firmową otwiera jeszcze więcej możliwości, w tym monitorowanie przez WebVisu, automatyczne powiadomienia e-mail lub integrację danych ze środowiskiem automatyzacji Twojej firmy.

Droga do chmury

Bramka TCG20 może być również używana zamiast jednostki sterującej HMI do przetwarzania odczytów czujników na obiekcie. Bramka szyfruje dane i przesyła je do chmury przez Wi-Fi lub sieć komórkową. Użytkownicy mogą wybierać między rozwiązaniem hostowanym lokalnie (on-premises) a chmurą publiczną, z której urządzenia końcowe z dowolnego miejsca na świecie mogą pobierać dane.

Bramka jest w stanie przeprowadzić zdecentralizowaną analizę danych, ale dane mogą być również analizowane w chmurze. Przemysłowa chmura firmy Turck umożliwia tworzenie spersonalizowanego pulpitu nawigacyjnego, przeglądanie historycznych trendów i konfigurowanie automatycznych wiadomości e-mail lub SMS. Bramka TCG20 obsługuje również platformy chmurowe Amazon Web Services i Microsoft Azure.

Raport: Monitorowanie stanu w istniejących systemach

Bezpłatny raport firmy Turck dostarcza bardziej szczegółowych informacji na temat możliwości monitorowania stanu w obiektach typu brownfield. Możesz również dowiedzieć się więcej o różnych sposobach gromadzenia danych i jak najlepiej wykorzystać te dane do zamierzonych celów.

Przykład z życia codziennego: monitorowanie stanu w trzech aplikacjach

Czujniki mogą znacznie ułatwić prace konserwacyjne – dzięki swojej precyzji, spójności i wszechstronności. Dzięki bezprzewodowej transmisji danych i usługom w chmurze monitorowanie stanu zyskuje dodatkową elastyczność i wydajność. Trzy zastosowania ilustrują zalety systemu:

Pomiar poziomu drgań i temperatury w silnikach

Zakłady przemysłowe często mają dużą liczbę silników, a wiele z nich znajduje się w trudno dostępnych miejscach. Aby zapewnić jak najszybsze ostrzeżenie o nieuchronnym uszkodzeniu, inżynierowie zajmujący się utrzymaniem ruchu mogą zamontować czujnik wibracji i temperatury QM30VT1 bezpośrednio do bloku silnika za pomocą magnesu. Dane o stanie są przesyłane przez sieć bezprzewodową i wyświetlane centralnie na HMI TX700 firmy Turck.

Monitorowanie poziomu napełnienia w maszynach CNC

W wielu przypadkach pracownicy nadal muszą sami sprawdzać maszynę, aby określić ilość chłodziwa w frezarce CNC. Często jest to bardzo pracochłonne zadanie. Firma Turck oferuje bardziej praktyczne rozwiązanie: użycie czujnika ultradźwiękowego K50UX, systemu bezprzewodowego DX80 i bramki chmury Turck do zbierania w chmurze danych o poziomie napełnienia zbiorników maszyn chłodziwem

Sprawdzanie wilgotności i temperatury w pomieszczeniach magazynowych

Zastosowania, w których chodzi o żywność, często podlegają ścisłym regulacjom. Czujnik temperatury i wilgotności M12MFTH można podłączyć do zasilanego bateryjnie modułu bezprzewodowego DX80 w celu ciągłego monitorowania i dokumentowania danych pomiarowych w magazynie. Dane z czujnika mogą być przesyłane z odległości setek metrów — najpierw do bramki DX80, a następnie do chmury dzięki bramce TCG20 firmy Turck.

Więcej o technologiach i produktach

Niezawodne systemy monitorowania stanu są możliwe do realizacji dzięki kluczowym technologiom, takim jak bezprzewodowa transmisja sygnału, IO-Link i wieloprotokołowy Ethernet firmy Turck dla rozwiązań przewodowych – nie wspominając o kompatybilnym sprzęcie, takim jak wysokowydajne czujniki, urządzenia fieldbus i systemy bezprzewodowe. Dowiedz się więcej o technologii stojącej za rozwiązaniami i o szerokiej gamie produktów Turck.

Webinar — łatwe modernizowanie monitorowania stanu

Jak można automatycznie monitorować stan istniejących maszyn? Potrzebujesz przeprogramować istniejący sterownik? Czy możesz używać urządzeń mobilnych do sprawdzania stanu maszyny?

Dr Bernhard Grimm, dyrektor ds. marketingu branżowego i produktowego w firmie Turck, udzielił odpowiedzi na te pytania podczas webinaru „Monitorowanie stanu: jak łatwo zmodernizować swoje maszyny”  z 16 lipca.

Zapytaj eksperta

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi ekspertami, aby uzyskać wszelkie informacje dotyczące optymalizacji procesu monitorowania stanu. Wypełnij formularz kontaktowy, aby poprosić o poradę, której potrzebujesz.

Dr. Bernhard Grimm

Dyrektor ds. marketingu branżowego i produktowego

Wybierz pozdrowienie

Wpisz swoje imię

Wpisz swoje nazwisko

Wpisz nazwę swojej firmy

Wprowadź swoje miasto

Wprowadź swój kraj

Wpisz swój adres e-mail

Wpisz swój numer telefonu

Przeczytaj politykę prywatności i zaznacz pole wyboru

* wymagane

#DigitalInnovationPark

Cyfrowe projektowanie procesów przemysłowych, zdecentralizowane kontrolowanie aplikacji zgodnie z wymaganiami i udostępnianie odpowiednich danych to kluczowe tematy w naszych regularnych aktualizacjach parku innowacji cyfrowych.

Poznaj najnowsze innowacje firmy Turck dla Przemysłu 4.0 i IIoT.

to top