Your Global Automation Partner

Idealna droga do bezpiecznej maszyny

Zapewnij projektantom swobodę dzięki rozwiązaniom bezpieczeństwa dla maszyn i produkcji modułowej

TERAZ TWÓJ RUCH

Najlepszy ruch: zdecentralizowana technologia bezpieczeństwa

Zdecentralizowane systemy bezpieczeństwa gwarantują ochronę osobistą w pobliżu miejsc niebezpiecznych

Moduły bezpieczeństwa I/O oparte na sieci Ethernet gwarantują ochronę personelu bezpośrednio przy module maszyny. Umożliwia to projektantom skrócenie czasów cykli i tworzenie maszyn z autonomicznych jednostek, które można łatwiej rozbudowywać i szybciej uruchamiać dzięki niezależnym testom.

Wysokowydajna komunikacja urządzeń bezpieczeństwa poprzez Ethernet łączy wszystkie jednostki. Dzięki realizacji logiki bezpieczeństwa bezpośrednio na obiekcie, moduły na które awaria nie ma wpływu, pozostają produktywne nawet podczas awaryjnego zatrzymania sąsiednich procesów.

Bezpieczeństwo zdecentralizowane: Twoje korzyści

Przyspieszenie uruchomienia

Aplikacje bezpieczeństwa można wstępnie zaprogramować i kompleksowo przetestować na zintegrowanym sterowniku bezpieczeństwa modułów we/wy. Co więcej, może to zrobić producent — jeszcze zanim maszyna zostanie zintegrowana z kompletną instalacją. Eliminacja szaf sterowniczych i stosowanie szybkozłączy zmniejsza ilość wymaganego okablowania, a tym samym skraca czas uruchomienia dla klienta końcowego.

Uproszczony projekt

W zastosowaniach ze scentralizowanymi systemami sterowania bezpieczeństwem długie cykle magistrali i połączone komunikaty mogą skutkować dłuższymi czasami odpowiedzi systemu sterowania. Te z kolei wymagają większych odległości między sprzętem ochronnym a źródłami zagrożenia. Zdecentralizowane systemy kontroli bezpieczeństwa zapewniają najkrótsze możliwe czasy reakcji i wprowadzają nowy poziom swobody projektowania.

Elastyczna rozbudowa maszyn

W scentralizowanych systemach bezpieczeństwa rozbudowa maszyny może wymagać złożonego okablowania lub dodatkowych szaf sterowniczych. Dzięki zdecentralizowanej, opartej na sieci Ethernet technologii bezpieczeństwa, koncepcje modułowe mogą być konsekwentnie wdrażane bez szaf sterowniczych. Zasada modułowa znacznie ułatwia rozbudowę maszyn i instalacji.

Niższe koszty

Zdecentralizowane, pasywnie zaprojektowane koncepcje bezpieczeństwa znacznie obniżają koszty zabezpieczenia. Bezpieczeństwo bierne zapewnia bezpieczne wyłączenie napięcia elementów wykonawczych w sytuacjach krytycznych (lub w sytuacji awaryjnej). W tym celu grupy we/wy zapewniają stałą izolację galwaniczną między napięciem czujnika (V1) a napięciem siłownika (V2).

Webinar – Jak zdecentralizowana technologia bezpieczeństwa może skrócić czas rozruchu

Rozruch może trwać długo, zwłaszcza jeśli pojawią się nieoczekiwane trudności. Test bezpieczeństwa maszyn offline ułatwia tę operację – na przykład dzięki zdecentralizowanej technologii bezpieczeństwa firmy Turck.

Podczas webinaru „Zdecentralizowana technologia? Bezpieczny zakład!” 12 listopada 2020 r. Michael Flesch, Product Manager ds. Systemów Bezpieczeństwa, pokazał między innymi, w jaki sposób można elastycznie, ekonomicznie i bez szafy sterowniczej skonfigurować bezpieczeństwo maszyn przy użyciu I/O i technologii sterowania w IP67.

Trzy wersje zdecentralizowanego bezpieczeństwa personelu

Dla każdej indywidualnej aplikacji użytkownik decyduje, w jakim stopniu zdecentralizowane bezpieczeństwo jest zapewniane na poziomie obiektu. Przykładowo możemy wyodrębnić trzy różne koncepcje zdecentralizowanego bezpieczeństwa.

Scenariusz 1: Zdecentralizowane okablowanie — zdecentralizowane sterowanie
Same moduły bezpieczeństwa I/O przejmują kontrolę nad aplikacją — zarówno w trybie testowym, jak i podczas pracy na żywo. Oprócz elementów bezpieczeństwa, standardowe czujniki/urządzenia wykonawcze można podłączyć do modułu we/wy za pośrednictwem portów I/O-link. Zalety: Całkowita niezależność, elastyczna rozbudowa, minimalny wysiłek mechaniczny i niezależne testy skracają czas uruchomienia.

Scenariusz 2: Bezpieczeństwo bierne
W tym scenariuszu sygnały bezpieczeństwa są gromadzone na obiekcie i przesyłane do sterownika PLC odpowiedzialnego za bezpieczeństwo za pośrednictwem protokołów bezpiecznej sieci Ethernet Profinet lub CIP Safety. Zaleta: niezależne testy aplikacji na wewnętrznym sterowniku modułów bezpieczeństwa skracają czas uruchamiania.

Scenariusz 3: Zdecentralizowane okablowanie — scentralizowane sterowanie
Zdecentralizowana koncepcja z bezpieczeństwem pasywnym opiera się na stałej izolacji galwanicznej między zasilaniem układu wykonawczego i czujnika. W sytuacji awaryjnej zasilanie siłownika można bezpiecznie wyłączyć, podczas gdy system czujników pozostaje aktywny. Zalety: Minimalna liczba sygnałów wejściowych bezpieczeństwa obniża koszty, a diagnostyka jest możliwa pomimo zatrzymania awaryjnego.

Zastosowanie na światowych rynkach

Moduły I/O hybrydowe i pełnego bezpieczeństwa są dostępne jako TBPN z Profinet/Profisafe na rynek europejski lub jako TBIP z Ethernet/IP/CIP Safety na rynek amerykański — idealne dla budowy maszyn zorientowanej na eksport

Bezpieczeństwo na zasadzie kopiuj-wklej

Programy kontrolera bezpieczeństwa firmy Turck można po prostu skopiować do pamięci USB bezpośrednio w module i skopiować do innych modułów z tymi samymi zadaniami — w tym między urządzeniami z protokołem Profisafe i CIP Safety.

Zdecentralizowane moduły bezpieczeństwa zabezpieczają system paletyzacji

Raport: Bezpieczna ocena ryzyka maszyn modułowych

Podejmij właściwe kroki w ocenie ryzyka połączonej maszyny lub zintegrowanego systemu produkcyjnego (IMS). Ten bezpłatny raport zawiera praktyczny przykład identyfikowania, opisywania i ograniczania potencjalnych niebezpiecznych sytuacji.

Zdecentralizowane bezpieczeństwo w praktyce

Potrójne bezpieczeństwo

Moduł bezpieczeństwa I/O na narzędziu chwytaka prasy przetwarza sygnały IO-Link, bezpieczeństwa i standardowe, pozwalając w ten sposób uniknąć złożonych projektów

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Bezpieczne, szybkie i modułowe

Dostawca dla branży motoryzacyjnej dokonuje modularyzacji maszyn zgodnie z koncepcją bezpieczeństwa pasywnego

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Dozór na wejściu do myjni

System czyszczenia kontenerów transportowych zapewnia zdecentralizowany dostęp do myjni za pomocą kurtyn świetlnych

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Zdecentralizowane bezpieczeństwo w szczegółach

Moduł pełnego bezpieczeństwa oraz hybrydowy

Hybrydowy moduł bezpieczeństwa firmy Turck łączy bezpieczne wejścia/wyjścia ze standardowymi wejściami/wyjściami i portami IO-Link. Pozwala to na elastyczne mapowanie sygnału według wymagań. Jeśli generowanych jest więcej sygnałów bezpieczeństwa, używany jest pełny moduł bezpieczeństwa. Obie wersje — pełna i hybrydowa — są dostępne dla Profinet/Profisafe lub Ethernet/IP/CIP Safety.

Strona - Technologia bezpieczeństwa maszyn

Zalety i wady różnych koncepcji bezpieczeństwa, a także szczegóły techniczne dotyczące zdecentralizowanych rozwiązań bezpieczeństwa, przegląd wszystkich grup produktów technologii bezpieczeństwa oraz przykłady udanych zastosowań technologii bezpieczeństwa firmy Turck można znaleźć na stronie technologii bezpieczeństwa maszyn.

Bezpieczeństwo funkcjonalne człowieka i maszyny

Niezależnie od tego, czy są to scentralizowane, czy zdecentralizowane rozwiązania dla maszyn modułowych: skalowalna oferta urządzeń bezpieczeństwa firmy Turck umożliwia niestandardowe i elastyczne rozwiązania dla zapewnienia bezpieczeństwa maszyn w każdym zastosowaniu.

Zapytaj eksperta

Michael Flesch i jego koledzy odpowiedzą na pytania dotyczące bezpieczeństwa maszyn i zdecentralizowanych systemów bezpieczeństwa. Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego i pozwól sobie doradzić.

Michael Flesch

Product Manager ds. Systemów Bezpieczeństwa

Wybierz pozdrowienie

Wpisz swoje imię

Wpisz swoje nazwisko

Wpisz nazwę swojej firmy

Wprowadź swoje miasto

Wprowadź swój kraj

Wpisz swój adres e-mail

Wpisz swój numer telefonu

Przeczytaj politykę prywatności i zaznacz pole wyboru

* wymagane

#DigitalInnovationPark

Cyfrowe projektowanie procesów przemysłowych, zdecentralizowane kontrolowanie aplikacji zgodnie z wymaganiami i udostępnianie odpowiednich danych to kluczowe tematy w naszych regularnych aktualizacjach parku innowacji cyfrowych.

Poznaj najnowsze innowacje firmy Turck dla Przemysłu 4.0 i IIoT.

to top