Weryfikacja pobrania (Pick-to-Light)

Weryfikacja pobrania (Pick-to-Light)

Systemy weryfikacji pobrania (pick-to-light) kontrolują i monitorują procesy różnego typu. Np. kurtyna świetlna zlokalizowana z przodu pojemnika z elementami do pobrania wykrywa dłoń operatora i informuje o tym sterownik. Oświetlenie więcej...


Systemy weryfikacji pobrania (pick-to-light) kontrolują i monitorują procesy różnego typu. Np. kurtyna świetlna zlokalizowana z przodu pojemnika z elementami do pobrania wykrywa dłoń operatora i informuje o tym sterownik. Oświetlenie robocze wskazuje kolejne miejsce, do którego operator musi sięgnąć. Rozwiązania weryfikacji pobrań (pick-to-light) dostępne są w wielu wariantach, również w wersji przeznaczonej do bezpośredniego montażu na pojemnikach. mniej...

Select Country

Turck worldwide