Standardowa szafka sterownicza Ex

Standardowa szafka sterownicza Ex

Oferta firmy Turck obejmuje rozwiązania systemowe do standardowych szafek sterowniczych przeznaczonych do rozmaitych zastosowań, od stref niezagrożonych wybuchem do stref zagrożonych 1/21 oraz od 30 aż do 200 sygnałów. Cała obudowa więcej...


Oferta firmy Turck obejmuje rozwiązania systemowe do standardowych szafek sterowniczych przeznaczonych do rozmaitych zastosowań, od stref niezagrożonych wybuchem do stref zagrożonych 1/21 oraz od 30 aż do 200 sygnałów. Cała obudowa systemu jest zatwierdzona do użytku w odpowiednich strefach zagrożonych. Dzięki elastycznej homologacji systemowej naszych szafek sterowniczych można również wymieniać, a nawet dodawać moduły I/O, bramki i zasilacze w obszarach zagrożonych wybuchem w przypadku, gdy zainstalowany jest system I/O excom. Użytkownik może przeprowadzić wszystkie konieczne ponowne ewaluacje w celu weryfikacji iskrobezpieczeństwa bez angażowania w tym celu firmy zewnętrznej. mniej...

Select Country

Turck worldwide