Monitorowanie szafy sterowniczej

Monitorowanie szafy sterowniczej

Urządzenie IM(X) 12-CCM (do monitorowania stanu w szafce) może być instalowane w nowych lub używanych szafkach i obudowach ochronnych w celu stałego monitorowania stopnia ochrony zapewnianego przez daną szafkę lub obudowę. Urządzenie więcej...


Urządzenie IM(X) 12-CCM (do monitorowania stanu w szafce) może być instalowane w nowych lub używanych szafkach i obudowach ochronnych w celu stałego monitorowania stopnia ochrony zapewnianego przez daną szafkę lub obudowę. Urządzenie do montażu na szynie DIN wykorzystuje sygnał przełączania do zgłaszania do systemu sterowania nieprawidłowego zamknięcia drzwi, a także przekroczenia wartości granicznej temperatury i wilgotności wewnętrznej. mniej...

Select Country

Turck worldwide